SSBF–Avrupa Çalışmaları Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi statüsü ....

SSBF–Avrupa Çalışmaları Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi statüsü almıştır.

SSBF Türkiye’deki kurumlar arasında bünyesinde üç ayrı Jean Monnet kürsü başkanı içeren tek Jean Monnet Mükemmeliyet merkezidir. Ahmet Evin, Meltem Müftüler-Baç ve Bahri Yılmaz.

Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezleri, Avrupa çalışmaları alanında yetkin bir kadro ile eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten, küresel ölçekte tanınırlık kazanmış akademik kurumlarda bulunmaktadır.


SSBF 2011-2014 dönemi için Avrupa Komisyonu’ndan 3 ayrı Jean Monnet ödülü almış olmaktan mutluluk duymaktadır:

Ateş Altınordu, Jean Monnet Ders Modülü 

Ahmet Evin, Jean Monnet Kürsü başkanı ad personam

Meltem Müftüler-Baç, Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi

 

Jean Monnet Projesi web adresi: http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_key_activity_1_en.php