Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Başvuruları Son Gün 31 Mayıs 2005

LISTEN
Published on 26.03.2014 21:55

Başvuru için Gereken Belgeler

 1. Doldurulmuş Başvuru Formu
 2. Resmi Transcript : Yüksek lisans programlarına başvuran adayların lisans; doktora programına başvuran adayların lisans ve yüksek lisans notlarını gösteren not belgesi, adayın üniversitesinin Öğrenci İşleri Birimi tarafından onaylanmış olarak kapalı zarf içinde sunulmalıdır.

 3. Referans Mektubu (2 adet): Başvuru formunun içindedir.

 4. Aşağıdaki Bilim Sınavı sonuçlarından herhangi birisi                                                - LES Sayısal, Eşit Ağırlıklı veya Sözel puan türünde en az 45 puan                         - GRE Verbal ve Quantitative bölümlerinden toplam en az 950 puan ve Analytical Writing bölümünden en az 3,5 puan

 5. Aşağıdaki İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesi sonuçlarından herhangi birisi
  •  TOEFL  

  Tarih : En az 237 puan
  Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı : En az 190 puan
  Diğer Programlar : En az 220 puan

  • IELTS 

  Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı : En az 6,5 puan
  Diğer Programlar : En az 7,0 puan

  • Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavından yeterli puan

 6. Adayların değerlendirilme sürecinde, yukarıdaki koşul ve belgelerin dışında aşağıda belirtilen özellik ve belgeler etkili olabilecektir; sağlanmaları kuvvetle önerilir.

  Tüm başvurularda :

  • Başvuru amacını anlatan yazı
  • ÖSYS Sonuç Belgesi (varsa SAT Belgesi)
  • Yazılı çalışma örnekleri; Yüksek Lisans programlarından başvuran adaylar için Yüksek Lisans tezinin biten bölümleri   

   Açıklamalar :

  • Bilim ve İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgeleri sınavın alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir.
  • Bilim Sınavından gerekli puanı alarak kabul edildikleri herhangi bir lisansüstü programdan çeşitli nedenlerle ilişkisi kesilen ve en fazla bir dönem sonra aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul edilen öğrenciler ile bir yüksek lisans programının tamamlanmasını takiben en fazla bir dönem sonra başka bir lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerden yeniden Bilim Sınavı sonucu istenmez, ancak başvuru esnasında geldiği lisansüstü programa kabulünde sunduğu Bilim Sınavı Sonuç Belgesi istenecektir.
  • Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurdukları ve kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.
  • Adaylar başvuru belgelerini Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'ne elden teslim edebilir ya da posta ile gönderebilirler.
  • Birden fazla programa başvuracak adayların her program için ayrı başvuru dosyası hazırlamaları gerekmektedir.
  • Bilim ve İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgeleri fotokopileri ancak başvuru aşamasında kabul edilebilmektedir. Kayıt esnasında ise orijinal belgeler istenecektir.
  • Tüm Lisansüstü programları için en az lisans derecesi gerekmektedir.

  Mali Destek

  Başarı düzeyine göre kabul edilen adaylara çeşitli burslar önerilebilir.

  Son Başvuru Tarihi ve Kabul İşlemi

  Başvurular için son tarih 31 Mayıs 2005’tir. Avrupa Çalışmaları ve Ekonomi dışındaki programlara başvuran tüm adaylar öncelikle yazılı sınava alınacak, yazılı sınav değerlendirmesi sonucunda uygun görülen adaylar mülakata davet edilecektir. Avrupa Çalışmaları ve Ekonomi Yüksek Lisans Programı’na başvuran adayların ise başvuru belgeleri üzerinde yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülen adaylar mülakata davet edilecektir. Yazılı sınav ve mülakat günleri aşağıdaki gibidir:

  Avrupa Çalışmaları (Yüksek Lisans)

  Yazılı Sınav: -
  Mülakat: 2- 3 Haziran 2005 – 09:00