PROJELER

LISTEN

DEVAM EDEN PROJELER

  • InDivEU: Integrating Diversity in the European Union, funding: Horizon 2020, 2019-2021, Meltem Müftüler-Baç.

  • MAGYC: Migration Governance and Asylum Crisis, funding: Horizon 2020, 2018- 2022, Meltem Müftüler-Baç.

  • EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability, funding: EU IDEA, 2019-2021, Senem Aydın Düzgit.

  • VIADUCT - Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey CooperaTion, funding: European Union Erasmus Plus Program, 2017-2020, Meltem Müftüler-Baç (coordinator) and Senem Aydın-Düzgit.

  • The Future of EU-Turkey Relations Mapping Dynamics and Testing Scenarios (FEUTURE), H2020 Societal Challengers, 2016 - 2019, Senem Aydın Düzgit.

  • Assessing Interdependence between the European Union and Turkey: Policies and Cooperation in Regional and Global Governance, funding: TÜBİTAK, 2015-2017, Meltem Müftüler-Baç.

  • Social and Political Preferences: Voting Behavior, SU Internal Research Grant, 2015, Ersin Kalaycıoğlu.

TAMAMLANMIŞ PROJELER

FP7 PROJELERİ

MAXCAP: FP7 SSH Projesi
Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen FP7-SSH projesi Meltem Müftüler-Baç'ın liderliğindeki Sabancı Üniversitesi araştırma grubu tarafından yürütülmektedir. Free University, Berlin ve University of Leiden tarafından koordine edilen projenin başlığı "Maximizing Europe’s Integration Capacity: Lessons and Prospects for Enlargement" dır. (2013-2016)

Transworld: FP7 SSH Projesi
SSBF öğretim üyesi Meltem Müftüler-Baç Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen FP7-SSH projesinin yürütücülüğünü almıştır. Institute of International Affairs, Roma tarafından koordine edilen projenin başlığı ise şu şekildedir: TRANSWORLD, ‘Transatlantik ilişkiler ve bu ilişkilerin küresel yönetişimdeki rolünü yeniden tanımlamak’.  Transworld projesi küresel yönetişimde AB-ABD ilişkisindeki değişimi anlamak ve yeni küresel gelişmeleri inceleme amacı taşımaktadır.  13 ortağı olan projeye Sabancı Üniversitesi’nden katılan araştırma grubu Meltem Müftüler-Baç tarafından koordine edilmekte ve Fuat Keyman, Emre Hatipoğlu ve Arzu Kıbrıs'tan oluşmaktadır.

JEAN MONNET COURSE MODULES

2013-2018: Euro-Mediterranean issues> Bahri Yılmaz 

2014-2017: Conceptualizing Europe in International Political Economy (CEIPE)> Işık Özel

2011-2016: Religion and Politics > Ateş Altınordu

2009-2014: International Economics > Bahri Yılmaz

2008-2013: The European Union Politics, Policies & Governance > Meltem Müftüler-Baç

MARIE CURIE ULUSLARARASI YENİDEN ENTEGRASYON HİBELERİ

Brooke Luetgert, Parlamento Yasama Etkinliği ve Bürokratik Delegasyonu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Bakış Açısı (CPAD), Marie Curie Uluslararası Yeniden Entegrasyon Hibeleri, 2011-2013

CEU-SU PROJELERİ

  * Proje yöneticileri Meltem Müftüler-Bac ve Uwe Puetter, EUROMED (Avrupa-Akdeniz İşbirliği) CEU-SABANCI Ortak Projesi, 2011-2013
                                                            
  * Proje yöneticileri Ahmet Evin ve Peter Balazs, Enerji Islahı Projesi, CEU-SABANCI Ortak Projesi, 2011-2013        
                                                  
  * Proje yöneticileri Meltem Müftüler-Bac ve Matteo Fumagalli, Yükselen Bölgesel Güçler ve Türk Dış Siyaseti, CEU-SABANCI Ortak Projesi, 2011-2013

  * Proje ortağı, Meltem Muftuler-Bac LISBOAN, Erasmus Akademik Ağı, project koordinatörü- Köln Üniversitesi, 2010-2013

FP6 PROJELERİ

RECON - Sabancı Üniversitesi,  Avrupa Komisyonu tarafından 6. Çerçeve Programı kapsamında beş yıllık destek verilen “RECON: Avrupa’da demokrasinin yeniden oluşumu” projesinin katılımcısıdır. RECON projesi konsorsiyumunda Norveç, Belçika, Almanya, İtalya, Macaristan, İngiltere, Hollanda, Lüksemburg ve Türkiye bulunmaktadır. Oslo ARENA önderliğinde yürütülen projede Sabancı Üniversitesi’nden Jean Monnet Profesörü Meltem Müftüler Baç yer almaktadır.

Proje web adresi: http://www.reconproject.eu/projectweb/portalproject/Partners.html

GO-EuroMed- Sabancı Üniversitesi,  Avrupa Komisyonu tarafından 6. Çerçeve Programı kapsamında üç yıllık destek verilen "GO-EuroMed: Avrupa-Akdeniz Ortaklığında Yönetişimin Politik Ekonomisi” projesinin katılımcısıdır. Projenin temel amacı AB’nin komşusundaki yönetişim unsurlarını geliştirme çabaları çerçevesinde Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’nı mercek altına almaktır. Konsorsiyumda Almanya, Mısır, Ürdün, Tunus, Fas, Türkiye, İspanya, Fransa ve Polonya bulunmaktadır. Projede Sabancı Üniversitesi’nden Jean Monnet Profesörü Bahri Yılmaz yer almaktadır.

Proje web adresi: http://www.go-euromed.org/

 

 

 

TÜBİTAK/ The Scientific and Technological Research Council of Turkey

2015-2016: Europeanization beyond Europe: European Neighborhood Policy and Regulatory Reforms, funding: TÜBİTAK 2219, Işık Özel.