Selin Türkeş ve Arzu Kıbrıs RECON Çalıştayı'na katılmışlardır.

LISTEN
Published on 21.09.2010 00:00

Meltem Müftüler-Baç, Sabancı Üniversitesi doktora öğrencisi Selin Türkeş ve doktora sonrası araştırma görevlisi Arzu Kıbrıs Oslo Üniversitesi'ndeki, ARENA - Avrupa Çalışmaları Merkezi'nde 15-18 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen RECON Workshop for WP6, “What kind of Democracy for What kind of European foreign and Security Policy?”  de çalışmalarını sunmuşlardır.