2011-2012 Güz, SSBF Lisansüstü Programları Mülakat ve Sınav Yerleri

LISTEN
Published on 27.04.2014 00:21

2011-2012 Güz Dönemi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Başvuruları

2011 - 2012 Akademik yılı Güz dönemi için aşağıda belirtilen alanlarda yüksek lisans/doktora programlarımıza başvuru alınacaktır. Akademik konularda bilgi için aşağıdaki irtibat isimlerine, diğer başvuru işlemleri için Öğrenci Kaynakları Birimine başvurunuz.

Avrupa Çalışmaları (Yüksek Lisans)
Web sitesi için tıklayınız.
Bilgi için: Meltem Müftüler Baç, (216) 483 92 47, muftuler@sabanciuniv.edu

Ekonomi (Yüksek Lisans/Doktora)
Web sitesi için tıklayınız.
Bilgi için: Özgür Kıbrıs, (216) 483 92 67, ozgur@sabanciuniv.edu

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (Yüksek Lisans)
Web sitesi için tıklayınız.
Bilgi için: Selçuk Artut, (216) 483 93 19  sartut@sabanciuniv.edu

Kamu Politikaları (Yüksek Lisans) **
Web sitesi için tıklayınız.
Bilgi için: İzak Atiyas, (216) 483 92 41, izak@sabanciuniv.edu

Kültürel Çalışmalar (Yüksek Lisans)
Web sitesi için tıklayınız.
Bilgi için: Leyla Neyzi, (216) 483 92 43, neyzi@sabanciuniv.edu

Siyaset Bilimi (Yüksek Lisans/Doktora)
Web sitesi için tıklayınız.
Bilgi için: Ersin Kalaycioğlu, (216) 483 93 45, kalaycie@sabanciuniv.edu

Tarih (Yüksek Lisans/Doktora)    
Web sitesi için tıklayınız.
Bilgi için: Bratislav Pantelic, (216) 483 92 40, pantelic@sabanciuniv.edu

Türkiye Çalışmaları (Yüksek Lisans)
Web sitesi için tıklayınız.
Bilgi için: Halil Berktay, (216) 483 92 37, hberktay@sabanciuniv.edu

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü (Yüksek Lisans)
Web sitesi için tıklayınız.
Bilgi için: Betül Çelik , (216) 483 92 98, bcelik@sabanciuniv.edu

**    Programın 2011-2012 akademik yılı Güz döneminde eğitim – öğretime açılmasına ilişkin YÖK'e başvuru yapılmıştır. Onayı beklenmektedir.

Başvuran adayların lisans ve/veya yüksek lisans derecelerini en geç 5 Eylül 2011 tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Başvuru için Gereken Belgeler
Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

Mali Destek
Başarı düzeyine göre kabul edilen adaylara çeşitli burslar önerilebilir.
Önemli Not: İngilizce Yeterliliği sağlayamadıkları için yabancı dil hazırlık sınıfına kaydolan adaylar, bu sınıfı başarıyla tamamlayıp lisansüstü programa devam etme hakkı kazanmadan lisansüstü öğrencilere yönelik burslardan faydalanamazlar.

Başvuru Tarihi ve Kabul Sınavları
Başvurular için son tarih 27 Mayıs 2011’dir. Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Siyaset Bilimi ve Tarih Programlarına başvuran tüm adaylar aşağıda belirtilen tarihlerde yazılı sınava alınacak, yazılı sınav değerlendirmesi sonucunda uygun görülen adaylar e-posta ile mülakata davet edilecektir. Diğer programlara başvuran adaylar ise başvuru belgeleri üzerinde yapılacak değerlendirme sonrasında e-posta ile mülakata davet edilecektir. Yazılı sınav ve mülakat tarihleri aşağıdaki gibidir:

Avrupa Çalışmaları (Yüksek Lisans)
Mülakat**: 7 Haziran 2011 – 09:00 – SSBF 2056

Ekonomi (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**: 10 Haziran 2011 – 10:00 – SSBF 2056

Görsel Sanatlar & Görsel İletişim Tasarımı (Yüksek Lisans)
Yazılı Sınav*: 8 Haziran 2011 – 10:00 – SSBF 1103
Mülakat: 9 Haziran 2011 – 10:00 – SSBF G043

Kamu Politikaları (Yüksek Lisans)
Mülakat**: 15 Haziran 2011 – 10:00 – SSBF 2056

Kültürel Çalışmalar (Yüksek Lisans)
Mülakat**: 9 / 10 Haziran 2011 – 10:00 – SSBF 2080

Siyaset Bilimi (Yüksek Lisans ve Doktora)
Yüksek Lisans Yazılı Sınav / Doktoraya Geçiş Sınavı*: 6 Haziran 2011 - 10:00 – SSBF 1101-SSBF 1102 – SSBF 1103
Mülakat**    : 9 / 10 Haziran 2011 – 10:00 – SSBF 2054

Tarih (Yüksek Lisans ve Doktora)
Yazılı Sınav*: 13 Haziran 2011 - 12:00 – SSBF 2023- SSBF 2031
Mülakat**     : 16 Haziran 2011 – 10:00 – SSBF 2056

Türkiye Çalışmaları (Yüksek Lisans)
Mülakat**     : 13/14 Haziran 2011 – 10:00 – SSBF 2056

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü (Yüksek Lisans)
Mülakat**     : 15 Haziran 2011 - 09:30 – SSBF 2080

*Başvuran tüm adaylar yazılı sınavda hazır bulunacaklardır.
**Mülakatlar için adaylara e-posta ile davet gönderilecektir.

Başvuru
Başvurular internet üzerinden, http://admission.sabanciuniv.edu/ adresinden yapılacaktır. Başvuru için diğer gerekli belgeler (resmi sınav sonuç belgeleri, transkript,, vb.) hem başvuru sistemine yüklenecek hem de aşağıdaki adrese posta yoluyla ulaştırılacaktır.

Sabancı Üniversitesi
Öğrenci Kaynakları Birimi
Orhanlı, Tuzla, 34956 İstanbul
Telefon: (216) 483 9093
Faks: (216) 483 9073
E-posta: studentinfo@sabanciuniv.edu