SBE Lisansüstü Programları 2017-2018 Güz Dönemi Başvuruları

LISTEN
Published on 14.05.2018 14:38

SBE Lisansüstü Programları 2017 - 2018 Güz Dönemi Başvuruları

 

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (SBE) LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

2017 - 2018 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI

2017 - 2018 Akademik yılı Güz dönemi için aşağıda belirtilen alanlarda yüksek lisans/doktora programlarımıza başvuru alınacaktır. Akademik konularda bilgi için aşağıdaki irtibat isimlerine, diğer başvuru işlemleri için Öğrenci Kaynakları Birimine başvurunuz.

Avrupa Çalışmaları (Yüksek Lisans) 

Bilgi için: Emre Hatipoğlu, (216) 483 92 60, ehatipoglu@sabanciuniv.edu

Ekonomi (Yüksek Lisans/Doktora)

Bilgi için: İnci Gümüş, (216) 483 93 28, incigumus@sabanciuniv.edu

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (Yüksek Lisans) 

Bilgi için: Onur Yazıcıgil, (216) 483 93 34, oyazicigil@sabanciuniv.edu

Kültürel Çalışmalar (Yüksek Lisans) 

Bilgi için: Faik Kurtulmuş, (216) 483 92 82, afaikkurtulmus@sabanciuniv.edu 

Siyaset Bilimi (Yüksek Lisans/Doktora) 

Bilgi için: Kerim Can Kavaklı, (216) 483 92 58, kkavakli@sabanciuniv.edu

Tarih (Yüksek Lisans/Doktora)                                                                               

Bilgi için: Tülay Artan, (216) 483 92 38, tulay@sabanciuniv.edu 

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Doktora)

Bilgi için: Hülya Adak, (216) 483 92 87, hadak@sabanciuniv.edu

Türkiye Çalışmaları (Yüksek Lisans) 

Bilgi için: Akşin Somel, (216) 483 92 78, somel@sabanciuniv.edu

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü (Yüksek Lisans) 

Bilgi için: Emre Hatipoğlu, (216) 483 92 60, ehatipoglu@sabanciuniv.edu

Başvuran adayların lisans ve/veya yüksek lisans derecelerini en geç 5 Eylül 2017 tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Başvuru için Gereken Belgeler

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler 


ÖNEMLİ UYARI:
Başvuru için istenen ZORUNLU belgelerin eksiksiz olarak sağlanması gerekmektedir. Eksik evrak ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. ÖNERİLEN belgelerin sunulması zorunlu olmamakla birlikte, değerlendirme aşamasında etkili olacaktır. (Zorunlu ve önerilen belgeleri görmek için başvuru koşullarında yeralan tabloyu inceleyiniz.)

  • Lisansüstü eğitimi giriş sınavı sonuç belgelerinden herhangi biri (ALES, e-ALES, GRE veya GAT) başvuru sırasında sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında sunulmaması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Adayların başvuru sırasında TOEFL IBT, e-YDS, YDS, KPDS, ÜDS, PTE Akademik, CAE veya CPE gibi bir İngilizce Yeterlilik Sınavına ait almış oldukları sonucu belgelemeleri gerekmektedir. Bu belgeleri temin edememiş olanların Haziran ayı başında yapılan Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda (ELAE) başarılı olmaları zorunludur. ELAE sınavında başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. Hazırlık sınıfı burs kapsamı dışındadır.

     Doktora başvurusunda bulunanlar için ELAE sınavı yabancı dil sınavı yerine kabul edilmez. Doktoraya başvuran adayların geçerli dil sınav sonuç belgelerinden herhangi birini başvuru sırasında sunması gerekmektedir, aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde lisansüstü programa kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar. Doktoraya başvuran mezunlarımızın ise geçerli dil belgesini başvuru sırasında sunmaları zorunludur.  

Mali Destek

Başarı düzeyine göre kabul edilen adaylara çeşitli burslar önerilebilir.

SÜ Lisansüstü bursları için tıklayınız.

Önemli Not: İngilizce Yeterliliği sağlayamadıkları için yabancı dil hazırlık sınıfına kaydolan adaylar, bu sınıfı başarıyla tamamlayıp lisansüstü programa devam etme hakkı kazanmadan lisansüstü öğrencilere yönelik burslardan faydalanamazlar.

 Başvuru Tarihi ve Kabul Sınavları

Başvurular için son tarih 31 Mayıs 2017’dir.

Adaylar, yazılı sınav ve /veya mülakat için e-posta ile çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülakatlar İngilizce olarak yapılır. Yurt dışında bulundukları için yazılı sınav ve /veya mülakatlara katılamayacak Türk ve yabancı adaylar için telefon veya Skype üzerinden mülakat yapılacaktır.

Mülakat tarihleri aşağıdaki gibidir:

Avrupa Çalışmaları (Yüksek Lisans) 

Mülakat*: 5 Haziran 2017, SSBF 2054

 

Ekonomi (Yüksek Lisans/Doktora)

Mülakat*: 20 Haziran 2017, SSBF 2054

 

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (Yüksek Lisans) 

Yazılı sınav: 13 Haziran 2017, 10:00, SSBF G022

Mülakat*: 14 Haziran 2017, SSBF 2056

 

Kültürel Çalışmalar (Yüksek Lisans) 

Mülakat*: 19-20 Haziran 2017, SSBF 2056


Siyaset Bilimi (Yüksek Lisans/Doktora) 

Yazılı sınav: 12 Haziran 2017, 10:00, SSBF 1102, 1103

Mülakat*: 16 Haziran 2017, SSBF 2056, 2034


Tarih (Yüksek Lisans/Doktora )                                                                               

Yazılı sınav: 12 Haziran 2017, 13:00, SSBF G062

Mülakat*: 15-16 Haziran 2017, SSBF 2054

 

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Doktora)

Mülakat*: 15 Haziran 2017, SSBF 2056


Türkiye Çalışmaları (Yüksek Lisans) 

Mülakat*: 13 Haziran 2017, SSBF 2054


Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü (Yüksek Lisans) 

Mülakat*: 7 Haziran 2017, SSBF 2056

 * Mülakatlar için adaylara e-posta ile davet gönderilecektir.

Başvuru

Başvurular internet üzerinden, http://admission.sabanciuniv.edu/ adresinden yapılacaktır. Başvuru belgeleri (resmi sınav sonuç belgeleri, transkript,, vb.) hem online sistemine yüklenecek hem de Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'ne elden teslim edilecek ya da posta ile aşağıdaki adrese gönderilecektir. Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvurunun bir çıktısı eklenmelidir. Posta ile gönderilen belgelerin, son başvuru tarihinden önce Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir.

Önemli Uyarı! Başvuru belgelerinizin, değerlendirme öncesi veya sonrasında iadesi mümkün olmadığından, başvuru sırasında; ALES/GRE, TOEFL veya eşdeğeri sınav başvuru ya da sonuç belgelerinizin veya gerek gördüğünüz diğer belgelerin orijinallerini muhafaza etmeniz ve başvuruyu bu belgelerin kopyaları ile yapmanız sizin için yararlı olacaktır. Ancak, kabul edilmeniz durumunda, üniversiteye kayıt sırasında orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.

 

Sabancı Üniversitesi
Öğrenci Kaynakları Birimi
Orhanlı, Tuzla, 34956 İstanbul
Telefon: (216) 483 9361
Faks: (216) 483 9073
E-posta: studentinfo@sabanciuniv.edu