Ders

LISTEN
ANTH 571 Avrupa Antropolojisi Select Term:
Bu ders lisansüstü öğrencileri Avrupa Antropolojisiyle tanıştıracak. Ders üç bölümden oluşacak. İlk bölümde ulus ve kimlik kavramlarının tarihsel ve güncel kurguları Yunanistan üzerine yazılmış seçilmiş etnografilerin derinleme okuması üzerinden incelenecek ve bu bağlamda "Avrupalılık" kavramı tartışılacak. Dersin ikinci bolümü "postsosyalist" tabir edilen zaman ve yerlerde, komünizme dair hatırlananlardan yola çıkacak. Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'daki kolektivizasyon tarihçelerini ele alarak, değişik bağlamlardaki komünizm tecrübelerinin nasıl yaşandığı, nasıl hatırlandığı, ve "geçiş" dönemi, Avrupa entegrasyonu gibi güncel süreçleri nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Dersin son bölümünde Avrupa Birliği ve Macaristan'daki anayasal süreçleri inceleyeceğiz. Bu bölümdeki tartışmaların eksenleri "Avrupalı" ve 'postsosyalist' gibi kimliklerin ortaya çıkışı ve "özgürlük", "eşitlik" ve "toplumsallık" gibi anlamların Macar ve Avrupa Birliği anayasa yapımı ve ilgili hukuksal süreçler içinde nasıl yer aldığı olacak.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -