Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş

LISTEN
CONF 501 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş
Bu ders uluslararası uyuşmazlık analizi ve çözümü alanına genel bir bakış niteliğindedir. Başlıca önemli bilimsel sosyal uyuşmazlık teorilerini inceler, farklı disiplin düşüncelerini yeni yaklaşımlarla bir araya getirerek bu sentezi özellikle kökleri derinlerde yatan uyuşmazlıkların nedenlerine uygular. Uluslararası sistemdeki uyuşmazlıkların sebep ve etkileri üzerinde durur.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -