Tez Ön Hazırlık Semineri

LISTEN
CULT 590 Tez Ön Hazırlık Semineri
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.
SU Credits : 0
ECTS Credit : 5
Prerequisite : -
Corequisite : -