Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar

LISTEN
CULT 593 Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar
Kentsel mekan okumaları, görsel ve yazılı metin çözümlemelerine dayanacak olan bu derste, günümüz Türkiye'sinin kültürel dinamikleri ve çelişkileri üzerinde durulacaktır. Her dönem farklı bir tema üzerinde yoğunlaşılarak kültür/siyaset ekseninde dönüşümler incelenecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -