Nicel Metodlar

LISTEN
ECON 505 Nicel Metodlar
Bu ders öğrencilerin araştırma teknikleri, analizi ve tasarımı ile araştırma ve yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar. Konular arasında Lineer Cebir; olasılık teorisi, rassal değişkenler, dağılımlar, hipotez testi, asimtotik dağılım teorisi, tahmin yer alır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : ECON 505R