Şirket Finansmanı Teorisi

LISTEN
ECON 606 Şirket Finansmanı Teorisi
Sermaye yapısı kararları, temettü politikası, mali araç tasarımı ve seçme hakları, şirket yönetimi ve şirket kontrol piyasası, optimal finans sözleşmesi tasarımı, şirketlerin iç organizasyonu, yönetimsel şöhret.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -