Matematiksel Ekonomi

LISTEN
ECON 701 Matematiksel Ekonomi
Ekonomi kuramının ileri matematik temelleri, topoloji, lineer ve içbükey programlama, sabit nokta teoremleri ve uygulamaları. Denge analizi, varlık, teklik ve kararlılık incelemesi. Dinamik modelleme ve optimal kontrol kuramı.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -