Ders

LISTEN
ECON 701 Matematiksel Ekonomi Select Term:
Ekonomi kuramının ileri matematik temelleri, topoloji, lineer ve içbükey programlama, sabit nokta teoremleri ve uygulamaları. Denge analizi, varlık, teklik ve kararlılık incelemesi. Dinamik modelleme ve optimal kontrol kuramı.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -