Dinamik Makroekonomik Modelleme ve Uygulamaları

LISTEN
ECON 711 Dinamik Makroekonomik Modelleme ve Uygulamaları
Sektörel denge ve dinamiği modelleri, emek piyasası dinamik arama ve eşleme modelleri, mali piyasalarda heterojen ajan modelleri, politik denge ve oylama modelleri.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -