Ders

LISTEN
ES 512 Avrupa Ekonomileri Select Term:
Bu dersin temel amacı öğrencilere 2. Dünya Savaşı sonra Avrupa'nın ekonomik gelişmesini ve buna bağlı politika sorunlarını kapsamlı bir biçimde sunabilmektir. Birinci bölüm, savaş sonrası dönemde Batı Avrupa ve eski Sovyetler Birliğindeki ekonomik gelişmeler incelenecektir. İkinci bölüm ise, savaş sonrası İngiltere, Almanya;Fransa ve Doğu Bloğu ülkelerinin ekonomik kalkınmaları ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. Üçüncü bölümde ise, tüm ekonomik gelişme ve kurumlar tarihsel ve analitik açıdan karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Ekonomik sorunların ve politika konuları incelenmesi şu sıralamaya göre: (i) Avrupa ülkeleri arasındaki dengesiz gelişmelerin ve başarı veya başarısızlıkların nedenleri; savaş sonrası ekonomik gelişmeden çıkarabileceğimiz dersler (ii) küreselleşme, ticaret, sanayi ve sermaye hareketlerinin küreselleşme süreci içersindeki yeri ve önemi ele alınacaktır. Son bölümde ise, Avrupa Birliği ekonomisinin geleceği dönük beklentileri üzerinde durulacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -