Toplumsal Cinsiyet Temel Kavram ve Yaklaşımlar

LISTEN
GEN 600 Toplumsal Cinsiyet Temel Kavram ve Yaklaşımlar
Toplumsal cinsiyet kavramının tanım ve anlamları üzerine felsefi, psikolojik, bilimsel, tarihsel ve kültürel kuram ve perspektifler; kavramın ortaya çıkış ve gelişiminin tarihi. Toplumsal cinsiyetin farklı iktidar sistemleriyle, cinsiyet kimliği ve cinsellik deneyimleriyle, ırk, sınıf, etnik kimlik gibi toplumsal farklılıklarla ilişkilendirilmesi; öznellik, cinsellik, insan hakları, kültür/sanat pratikleri, şiddet gibi olguların feminist ve queer kuramlar ışığında tartışılması.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -