Erkekler ve Erkeklikler

LISTEN
GEN 680 Erkekler ve Erkeklikler
Bu ders, erkeklerin cinsiyete tabi toplumsal özneler oldukları ve erkekliklerin öğrenilen, yeniden üretilen, ve karşı çıkılan toplumsal performanslar olduğunu kabul eden araştırma literatürüne bir giriş niteliği taşımakta. İşlenen konular arasında erkekliğin kişisel ve toplumsal anlamlarının disiplinler-arası bir bakışla incelenmesi; eril deneyimin toplumsal sınıf, ırk, cinsellik ve yaşa göre farklılaşması; gelecekte belirebilecek erkeklik biçimleri; genç ve yaşlı erkeklerin çeşitlilik arz eden yaşam tecrübeleri; ve değişen erkeklikler hakkındaki toplumsal söylemler ve temsil biçimleri bulunmaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -