Ders

LISTEN
HART 521 Başkaldırı Çağı Sanatı: Modernizm Select Term:
Bu ders 20.yüzyılda ortaya çıkan sanatı ve içerisindeki oluşumları, kökeni olan modern sanata, bu akımın doğuşu ve içerisindeki tartışmalara pencere açarak analiz etmeyi amaçlar. Courbet, Manet, Monet, Cezanne, Picasso, Braque, Matisse, Malevich, Duchamp, Mondrian, Amerikan sanatı temsilcilerinden Pollock, Rotko, Gorky ve Rauschenberg, sosyal ve politik bir bağlam içerisinde incelenecektir. Bu ders arka planındaki modern kökleriyle 20. yüzyıl sanatını çözümlemeye yöneliktir. Bu çerçevede modernist sanatın kökeni, kaynakları ve kavramları ele alınacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -