İktidar Törenleri

LISTEN
HIST 521 İktidar Törenleri
Bu ders, hükümdarlar ile tebaaları arasındaki ilişkilerin geniş anlamda ''kültürel'' olgu ve biçimlenişler olarak incelenmesi üzerinde yoğunlaşır. Siyasal iktidar ilişkileri leitmotiv'i, ritler, törenler ve festivaller boyunca izlenmekte; Ortaçağdan başlayıp Yeniçağa ve Yakınçağa uzanan süreçte tartışmalar (1) tahta çıkma veya taç giyme törenleri, hanedan evlilikleri ve doğumları gibi saray seremonileri; (2) Londra, Paris, Venedik, Prag veya Moskova gibi başkentlerin mimari dokusunun şekillenmesinde siyasal resmigeçitlerin ve resmigeçitler siyasasının rolü; (3) İngiltere'de Hannover hanedanının, Fransız devriminin, Büyük Ayaklanma sonrasında Hindistan'daki İngiliz sömürge yönetiminin, İtalyan faşizminin, Nazi Almanya'sının ve Sovyetler Birliği'nin iktidar kutsamaları ve ''kişiye tapma'' kültleri; nihayet (4) sivil festivaller ve popüler kültür üzerinde yoğunlaşırken, her bölümde Osmanlı eksenli örnek ve karşılaştırmalar da analizin bir başka boyutunu oluşturacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -