Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları

LISTEN
HIST 524 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları
Bu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türkiye toplumunda kadınların tarihini çeşitli dönem ve boyutlarıyla kucaklamayı amaçlayan genel bir lisansüstü dersidir. Esas olarak şu tür tarihsel "uğrak"lara ve konulara bir giriş yapmayı amaçlar : İslâm hukukuna göre kadınların yeri ve konumu; kırsal toplumda kadınlar; taşra kentleri ve kadınlar; 14.-18. yüzyıllarda hanedan ve saray kadınları; 19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesi sürecinde kadınlar ve bu sürece ilişkin toplumsal cinsiyet sorunları; gebelik ve kürtaj konularında artan devlet müdahalesi; eğitim ve öğretimin kadınlara açılması; kadınların kamusal alana çıkışı; Osmanlı reform döneminde evlilik, aile hayatı ve boşanma; Yeni Osmanlıların ve Genç Türklerin "kadınların kurtuluşu"na ilişkin görüşleri; Osmanlı Türk edebiyatında erkek ve kadın cinselliği; kadın ve feminist hareketlerin(in) gelişme, yutulma ve yeniden canlanma süreçleri / aşamaları; Cumhuriyet döneminin toplumsal cinsiyet sorunları.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -