Ekonomi Tarihi

LISTEN
HIST 533 Ekonomi Tarihi
Orta Çağ’dan bu yana ekonomik değişim ve kurumlar tarihi; sanayi devrimine yol açan kilit dönüşümler; bu dönüşümlerin ekonomik, sosyal ve politik yaşam ve küresel hiyerarşiler üzerindeki etkisi.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -