Ders

LISTEN
HIST 550 Osmanlı Kurumlar Tarihi Select Term:
Osmanlı toplumsal ve siyasal kurumları (örneğin hanedan ve saltanat verasetinin değişimi, saray ve saray camiası, din ve sair ideolojik çerçeveler, hukuk ve mahkemeler, toprak tasarrufu ve gelir toplama/paylaşma düzenlemeleri, vakıflar, hassa ordusu ve askerî aygıtın diğer unsurları) üzerine, arşiv belgeleri ile tarihî (menkul) kaynaklardan yola çıkan ayrıntılı incelemeler. (Çağdaş Türkçe bilgisi şarttır.)
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -