Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri

LISTEN
HIST 609 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri
Osmanlı toplumunda tarihyazıcılığının gösterdiği gelişmeye toplu bakış. Tarihin kapsamı, anlamı, kullanımları. Resmi ve gayri-resmi şehnameler, tarihler, vekayinameler. Osmanlı tarihyazıcılığının modern tarihçilik açısından kullanılış biçimleri. 16. ve 17. yüzyılların (Kemal Paşazade, Celalzade, Mustafa Ali, Naima gibi) belli başlı tarihçilerinden, gerek matbu, gerekse elyazması metinler halinde seçilmiş okumalar. Başlıca yükümlülük : önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması, seminerin başlıca yükümlülüğüdür. Bu koşulla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600 -kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir. TLL 501-502 veya eşdeğerleri aracılığıyla Osmanlıcaya yeterli hakimiyet koşulu ve dersin öğretim üyesinin onayıyla alınabilir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -