Ders

LISTEN
HIST 632 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları II: Select Term:
Avrupa ve Anadolu Ortaçağına İlişkin Sorunlar Edebiyat, popüler dergiler ve çizgi romanların yanısıra, doğrudan doğruya tarih öğretimine yönelik malzemelerden de hareketle, kitlesel tarih bilincini meydana getiren unsurları inceleme ve çözümlemeye yönelik bir karşılaştırmalı ve uygulamalı atölyeler dizisini Avrupa kapsamında, ders kitapları ve/ya öğrenci ve öğretmenlere yönelik tematik dosyalar dahil çeşitli alternatif öğretim malzemelerinin tanımlanması ve üretilmesi olanaklarının araştırılabileceği bir mekân yaratmayı amaçlar. Daha somut olarak, HIST 631'in devamı niteliğindeki HIST 632, tarih öğretiminde mevcut Arupa ve Anadolu Ortaçağı anlatımlarının eleştirel biçimde gözden geçirilmesinden hareketle, bu anlatımların aşılmasına hasredilmiştir. Önemli not: bu ders, Sabancı Üniversitesi Tarih master ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler açısından, almakla yükümlü oldukları 600-kodlu araştırma seminerlerine saydırılamaz. saydırılamaz.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -