Ders

LISTEN
HIST 633 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları III: Osmanlı Tarihinde Meseleler, 1300-1600: Select Term:
Edebiyat, popüler yayımlar, çizgi romanlar yanında tarih eğitim materyalleri gibi popüler tarihsel bilinç öğelerinin incelendiği karşılaştırmalı ve analitik çalışma araştırmalarının üçüncüsü. Sadece Türkiye üzerine değil, Güneydoğu Avrupa geneline eğilinilecek ve ders kitapları ve/veya tematik eğitim araçları gibi alternatif eğitim materyallerinin tanımlanıp, üretilmesinin ortamı yaratılmaya çalışılacaktır. Özgül olarak, HIST 633, tarih eğitiminde varolan Osmanlı Klasik dönemi anlatımlarının eleştirel incelemelerine ve bu anlatımların geliştirilme imkanlarının araştırılmasına adanmıştır. Sabancı Üniversite derece programlarına kayıtlı yüksek lisans öğrencileri için 600-kodlu araştırma semineri yerine geçmez.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -