Ders

LISTEN
HIST 637 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları VII : Süreçlerine İlişkin Sorunlar I Select Term:
İmparatorluğun Dağılması ve Milliyetçi Çatışma Edebiyat, popüler dergiler ve çizgi romanların yanısıra, doğrudan doğruya tarih öğretimine yönelik malzemelerden de hareketle, kitlesel tarih bilincini meydana getiren unsurları inceleme ve çözümlemeye yönelik bir karşılaştırmalı ve uygulamalı atölyeler dizisinin yedinci halkası. Sadece Türkiye değil, bütün Güneydoğu Avrupa kapsamında, ders kitapları ve/ya öğrenci ve öğretmenlere yönelik tematik dosyalar dahil çeşitli alternatif öğretim malzemelerinin tanımlanması ve üretilmesi olanaklarının araştırılabileceği bir mekân yaratmayı amaçlar. Daha somut olarak HIST 637,Osmanlı İmparatorluğunun uzun cançekişme sürecinde başgösteren milliyetçi çatışmalar hakkında tarih öğretiminde mevcut anlatımların eleştirel biçimde gözden geçirilmesine hasredilmiştir. Önemli not : bu serideki diğer derslerden farklı olarak, HIST 637 (ve devamı olan HIST 638) Sabancı Üniversitesi Tarih master ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler açısından, almakla yükümlü oldukları 600-kodlu araştırma seminerlerine saydırılabilir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -