Ders

LISTEN
HIST 638 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları VIII : Çatışma Süreçlerine İlişkin Sorunlar II Select Term:
İmparatorluğun Dağılması ve Milliyetçi Edebiyat, popüler dergiler ve çizgi romanların yanısıra, doğrudan doğruya tarih öğretimine yönelik malzemelerden de hareketle, kitlesel tarih bilincini meydana getiren unsurları inceleme ve çözümlemeye yönelik bir karşılaştırmalı ve uygulamalı atölyeler dizisinin sekizinci halkası. Sadece Türkiye değil, bütün Güneydoğu Avrupa kapsamında, ders kitapları ve/ya öğrenci ve öğretmenlere yönelik tematik dosyalar dahil çeşitli alternatif öğretim malzemelerinin tanımlanması ve üretilmesi olanaklarının araştırılabileceği bir mekân yaratmayı amaçlar. Daha somut olarak HIST 638, Osmanlı İmparatorluğunun uzun cançekişme sürecinde başgösteren milliyetçi çatışmalar hakkında tarih öğretiminde mevcut anlatımların eleştirel biçimde gözden geçirilmesine hasredilmiştir. Önemli not : Bu serideki diğer derslerden farklı olarak, HIST 638 (ve önkoşulu olan HIST 637) Sabancı Üniversitesi Tarih master ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler açısından, almakla yükümlü oldukları 600-kodlu araştırma seminerlerine saydırılabilir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : Masters Level HIST 637 Minimum Grade of D OR Doctorate HIST 637 Minimum Grade of D
Corequisite : -