Ders

LISTEN
HIST 689 Ulusal Bellek Metinleri ve Kurguları I: Değişik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği: Select Term:
19. yüzyıla özgü Osmanlı kimliği ya da Müslüman yurtseverliği varyantlarından, uzun ve sancılı 1908-22 krizi boyunca, karmaşık biçimlerde Turk milliyetçiliğine geçiş. Yaslanılabilecek bir geçmiş arayışı : çağdaş travmaların, efsanevi tarihçeler icadı yoluyla telafisine dönük mekanizmalar. Alternatif "altın çağ"lar, muhayyel akrabalıklar, bunlara denk düşen kültürel değer sistemleri. Dönemin ilk ders kitapları; popüler tarih denemeleri; Orta Asya kökenlilik tasavvuru; ırk sorunları; Yusuf Akcura ve Fuad Köprülü'nün kurguladığı evrimsel devamlılık öyküsü; Osmanlı- merkezli emperyal söylemin üzerine, ulusal bir söylemin yamanması; Kemalizmin erken döneminde Türk milliyetçiliğinin yeniden tanımlanması; Türk Tarih Tezinin amaç ve kısıtları. HIST 489 koduyla alınabilen bu ders aynı zamanda, önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir Tarih araştırma semineri olarak alınabilir. Bu son koşulun yerine getirilmesi kaydıyla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600-kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -