Ders

LISTEN
HIST 697 Geç Dönem Osmanlı ve Modern TürkiyeDış Politikası, 1870-1970 Select Term:
Bu kursda, (a) 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, uluslararası ilişkilerin Avrupa merkezli örüntüsü içinde başgösteren gelişmeler karşısında Osmanlı devletinin izlemek zorunda kaldığı dış politika yönelimleri ile (b) modern Türkiye Cumhuriyeti'nin 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren izlemeye koyulduğu dış politika çizgisinin, birincil kaynaklar kullanılarak, ayrıntılı ve kapsamlı bir dökümü sunuluyor. Özel olarak Türk dış politikasının belli başlı sorunlarının, genel olarak uluslararası politika sahnesindeki gelişmelerden bağımsız olarak ele alınamıyacağı vurgulanıyor. Türk dış politika tarihinin en kritik yüzyılının kopuş ve devamlılıkları, nedenleriyle birlikte, etraflı olarak çözümleniyor. Bu kur, lisans öğrencileri tarafından HIST 397 kodlu bir lisans dersi olarak ve aynı zamanda lisansüstü öğrencileri tarafından, önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir Tarih araştırma semineri olarak alınabilir. Bu son koşulun yerine getirilmesi kaydıyla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600-kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -