Siyasal İdeolojiler

LISTEN
POLS 507 Siyasal İdeolojiler
Bu derste liberalizm, muhafazakarlık, faşizm ve Marksizm gibi temel çağdaş ideolijilerin yanısıra siyasal İslam, yeni sağcı politiklar, feminizm ve çevrecilik gibi son dönemde ortaya konan siyasal ideoijiler incelenecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -