Ders

LISTEN
POLS 531 Araştırma Yöntemleri II Select Term:
Bu ders Araştırma Yöntemleri I dersini takip eder. Siyaset Bilimi araştırmalrında kullanılan bazı nicel yöntemler üzerine temel bilgilerin verildiği derste, tartışmaların odak noktasını çok değişkenli lineer regresyon modeli; zaman serileri; panel veri analizi ve kategorik veri analizinin kullanımı oluşturmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite :
Corequisite : -