Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri

LISTEN
POLS 531 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri
Bu ders, lisansüstü öğrencilerin nitel araştırma tasarımlarını düşünüp oluşturabilmelerini sağlamak amacındadır. Karşılaştırmalı yöntem, süreç analizi, ve söylev analizinin mantığını ve yapılışını ele alınmakta, ayrıca sosyal bilimlerdeki nedensellik, teori testi, örnek seçimi, çıkarım ve sosyal bilimler felsefesi gibi epistemolojik konular irdelenmektedir. Her ne kadar nitel araştırmalar kendi başlarına geçerli olsalar da, bu ders nitel araştırmaların yanında alternatif yöntemleri beraber kullanmanın avantajları üzerinde durmaktadır. Böylelikle sosyal bilimlerde çoklu yöntem kullanmanın önemi ve faydası kavranacaktır. Ders ayrıca öğrencilerin yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -