Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II

LISTEN
POLS 535 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II
Bu ders POLS 534 üzerine inşa edilmiştir. Temel formel çözümleme tekniklerine hakim olunduğu varsayımıyla karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler ve sosyal tercih yazınından seçilmiş makaleler ve bunların yeni açılımları tartışılacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : Masters Level POLS 534 Minimum Grade of D OR Doctorate POLS 534 Minimum Grade of D
Corequisite : -