Ders

LISTEN
POLS 554 Türkiye'de Seçmen Davranışı ve Parti Sistemi Araştırması Select Term:
Bu ders öğrencilere seçmen davranışı ve parti sistemi araştırması üzerine araştırma soruları formüle etme fırsatını sağlamayı amaçlamaktadır. Temel amaç araştırma sorusu formüle etme, araştırmayı gerçekleştirme ve var olan literatüre katkıda bulunma süreçlerinde öğrencilere rehberlik yapmaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -