Avrupa Güvenliği

LISTEN
POLS 596 Avrupa Güvenliği
1914 sonrası Avrupa güvenliği düzenin derinlemesine incelemesini içeren bu ders temel güvenlik kuramlarını uygulayarak Dünya savaşları sonrası Avrupa güvenliğinin analizini içerir. Soğuk Savaş sonrası kurumsal değişimler ve 1989 sonrası Avrupa güvenliğnin yeniden yapılanmasını derinlemesine araştırır. Avrupa güvenlik kurumları, evrim süreci, ve yeni Avrupa güvenlik mimarisi üzerinde durulacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -