Yüksek Lisans Tezi

LISTEN
POLS 699 Yüksek Lisans Tezi
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.
SU Credits : 0
ECTS Credit : 30
Prerequisite : -
Corequisite : -