Ders

LISTEN
TS 590 Staj Select Term:
Öğrencilerin kamu politikalarının oluşturulması ve uygulanması konusunda pratik bilgi sahibi olmaları ve teorik bilgilerini pekiştirebilmeleri adına Sabancı Üniversitesi ile ilişkili merkez ve forumlarda çalışmaları beklenir.
SU Credits : 0.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : -
Corequisite : -