İleri Seviye Modülü

LISTEN
VA 503 İleri Seviye Modülü
Bu ders yüksek lisans atölyelerinin devamıdır. Fakülte öğretim üyeleri ve değişik disiplinlerde çalışan ve dışarıdan gelen katılımcılar öğrencilerin ürettiği yapıtları eleştireceklerdir.Böylelikle öğrencinin farklı biçimler, görüntüler ve sanat dili yolu içinde kendi dilini geliştirmesi beklenir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : Masters Level VA 502 Minimum Grade of D OR Doctorate VA 502 Minimum Grade of D
Corequisite : -