Avrupa Çalışmaları Semineri: Atila Eralp (Orta Doğu Teknik Üniv.)

LISTEN

Sabancı Üniversitesi


Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Avrupa Çalışmaları ve Jean Monner Seminer Serisi


Türkiye-AB İlişkilerinde zaman kavramı
Atila Eralp 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi


Cuma, 7 May 2010

10:30 - 13:00

FASS 2034