Avrupa Çalışmaları Seminer: Ferenc Mislivetzs

LISTEN

Sabancı Üniversitesi


Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Avrupa Çalışmaları ve Jean Monnet Seminer serisi

                             Ferenc Mislivetz

                   Avrupa Birliği ve Macaristan deneyimi

 

                             12 Mayıs 2010

                                 Çarşamba

                             12:30-15:30 pm

                              FASS 2119